คนเกษตรรุ่นใหม่!! รวมกลุ่มกันเลี้ยง “ปลาหมอเทศ” ในบ่อดิน เลียนแบบธรรมชาติ แค่ 4 เดือน จับขาย กิโลกรัมละ 100 บาท สร้างรายได้เสริม

เยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้หันมารวมกลุ่มกัน เลี้ยงปลาหมอเทศ แบบธรรมชาติ ในบ่อดิน จำนวน 2 บ่อ ในที่นาของตนเอง ใช้ระยะเวลาเลี้ยงเพียง 4 เดือนเท่านั้น สามารถจับปลาหมอเทศออกขาย ให้กับลูกค้าได้ทันที ในราคาสูงถึงกิโลกรัมละ100 บาท สร้างรายได้เสริมให้อย่างงดงาม

นายจักรพันธ์ ขันเงิน เกษตรกรคนรุ่นใหม่ ที่บ้านคำเกิด ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ได้หันมารวมกลุ่มกับเพื่อนๆ ร่วมงานกัน ใช้เวลาว่างจากงานบริษัทที่ทำอยู่ ในตัวจังหวัด หันมาจับมือรวมกลุ่มกันเลี้ยงปลาหมอเทศ จำนวน 10,000 ตัว แบบธรรมชาติ ในบ่อดินพื้นที่นาของตนเอง จำนวน 2 บ่อ ซึ่งเป็นพื้นที่นาไม่สามารถปักดำทำนาได้ เนื่องจากเป็นพื้นที่น้ำท่วมขัง จึงหันมาทำเป็นบ่อดินเลี้ยงปลาขนาดใหญ่สร้างรายได้ โดยใช้ระยะเวลาเลี้ยงเพียง 4 เดือนเท่านั้น นายจักรพันธ์ และเพื่อนๆ ก็สามารถช่วยกันลงจับปลาหมอเทศ ขนาด 3-4 ต่อหนึ่งกิโลกรัม ออกขาย ให้กับลูกค้าทั้งในชุมชน และขายส่งให้กับแม่ค้าตามตลาดสดต่างๆ ที่สั่งซื้อปลาหมอเทศกันเข้ามาได้ทันที ในราคาสูงถึงกิโลกรัมละ100 บาท สร้างรายได้เสริมให้อย่างงดงาม ส่วนอาหารนั้นจะนำอาหารเม็ดผสมกับรำข้าว ให้ปลาหมอกินเพียงวันละ 2 กระสอบเท่านั้นเช้าเย็น

นายจักรพันธ์ ขันเงิน กล่าวว่า ปลาหมอเทศที่เลี้ยงในบ่อดิน จะถูกจับขายทุก 7 วัน ครั้งละ 100 กิโลกรัม หรือเที่ยวละกว่า 10,000 บาท ส่งขายให้กับพ่อค้าแม่ค้า ที่ตลาดสด ที่สั่งซื้อเข้ามา โดยใช้เวลาหลังเลิกงาน ก็จะช่วยกันลงจับปลาหมอเทศส่งขายทันที บางส่วนก็จะนำขึ้นมาขายให้กับลูกค้ารายย่อยในชุมชน และชุมชนใกล้เคียง เป็นที่ต้องการของลูกค้าผู้บริโภค เป็นอย่างมาก ในขณะนี้

 

ขอบคุณข้อมูลจาก TNEWS และ อีสานบ้านทุ่ง