บอกลูกบอกหลานไว้เลย!! 10 สาขาวิชาที่ “ตลาดแรงงาน” ต้องการมากที่สุด ในปี 2017 !!

วันนี้ขอมานำเสนอเรื่องราวที่มีสาระกันสักหน่อย สำหรับพ่อแม่ ที่มีลูกกำลังอยู่ในวัยนักเรียนนักศึกษาที่กำลังมองคณะที่จะเลือกเรียนอยู่ มาทางนี้เลยค่ะ เพราะเรานำข้อมูลอันดับ10คณะ ที่กำลังเป็นที่ต้องการ และตลาดแรงงานต้องการมากที่สุดในปี2017 ตามมาชมกันดีกว่าว่าจะมีคณะใดบ้าง

อันดับ 10 เศรษฐศาสตร์ (economics)


< class=”td-g-rec td-g-rec-id-content_inline “></>
อันดับ 9 วิศวกรรมไฟฟ้า (electrical engineering)

อันดับ 8 โลจิสติกส์และซัพพลายเชน (logistics/ supply chain)

อันดับ 7 สารสนเทศศาสตร์ (information science & system)


อันดับ 6 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (management information & systems)


อันดับ 5 วิศวกรรมเครื่องกล (mechanical engineering)


อันดับ 4 วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (computer science)

อันดับ 3 บริหารธุรกิจ (business administration/ management)

อันดับ 2 บัญชี (accounting)

อันดับ 1 การเงิน (finance)

ที่มา: https://chicvariety.com