กัญชารักษามะเร็ง!! #ดร.อาทิตย์-วิชา-มหาคุณ เรียกร้อง!! ปลดล็อคกัญชารักษามะเร็ง

นายแพทย์สมยศ กิตติมั่นคง เจ้าของหนังสือ กัญชาคือยารักษามะเร็ง” โพสต์ในเพจ Dr.Somyot โดยระบุว่า มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดทำข้อเสนอให้มีการอนุญาตนำกัญชามาใช้ทางการแพทย์ โดยจะเสนอให้นายกรัฐมนตรีเสนอใช้ ม. 44 เพื่อทำเรื่องนี้ให้เป็นจริง   “ข้อสรุปในเบื้องต้นจากการประชุมคือ

 

1. มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดทำข้อเสนอให้มีการอนุญาตนำกัญชามาใช้ทางการแพทย์ ทั้งในรูปแบบเป็นตำรับยาตามภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก การแพทย์แบบบูรณาการผสมผสาน โดยมุ่งเน้นต่อประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ รวมทั้งการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกัญชาเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ด้านการดูแลสุขภาพ

2. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นหน่วยงานหลักในการควบคุมดูแลการใช้กัญชาทางการแพทย์ กับคนไข้ทั้งในการให้บริการดูแลรักษาและการศึกษาวิจัยในมนุษย์ โดยร่วมกับเครือข่ายหน่วยบริการทั่วประเทศ

3. มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นหน่วยงานหลักในการประสานให้เกิดเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกัญชาเพื่อนำมาใช้ในทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพ

 

ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองหลายท่าน ได้แก่ ศ.วิชา มหาคุณ อ.ไพศาล พืชมงคล อ.ปราโมทย์ นาครทรรพ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ จะร่วมกันผลักดันเรื่องนี้เสนอต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้เร่งรัดอนุญาตและสนับสนุนให้นำกัญชามาใช้ทางการแพทย์โดยอาจใช้ ม.44”

 

 

ซึ่งปัจจุบันมีผู้ล้มป่วยจากโรคมะเร็งจะมีมากและกัญชาสามารถสกัดทำเป็นยารักษาโรคมะเร็งได้ซึ่งผู้ป่วยหลายรายได้ทำการทดลองใช้แล้วประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี แต่ติดในเรื่องของข้อกฎหมายในการนำมารักษาโรคให้ถูกต้องเท่านั้น ที่สำคัญในหลายประเทศได้นำกัญชามาทำการรักษาโรคมะเร็งได้อย่างถูกกฎหมายแล้ว

 

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Cr.FB: Dr.Somyot -tnews

สำนักข่าววิหคนิวส์